Upplevelsebaserat lärande

Våra workshops är en central del av Doktorandpaketet som hjälper dig att bli klar i tid och må bra på vägen. Vi lär ut praktiska avhandlings- och stresshanteringsverktyg som skapar kontroll över avhandlingsarbetet, och minskar negativ stress. Vi har en positiv och stödjande atmosfär där vi varvar teori med praktik. Teman på workshops är projektledning och målsättningar, stresshantering, och väl beprövade produktivitetstekniker.