Vår metod ger dig ökad kontroll över avhandlingsarbetet, tydliggör kraven, och bidrar till en mer lustfylld arbetssituation. Vi arbetar utifrån upplevelsebaserat lärande som får direkt effekt på ditt avhandlingsarbete. I våra workshops använder du praktiska verktyg som tydliggör dina arbetsuppgifter. Vi skapar en positiv atmosfär och utgår ifrån ett stödjande arbetssätt där vi gärna är ett extra bollplank för dig utanför din ordinarie arbetsmiljö.


Beteendeförändring: Smörgåsbordet

Resultatet av metoden är egentligen beteendeförändring. Du får tillgång till en mängd olika praktiska verktyg som du testar och utvärderar efter en viss tid. Du kan se det som ett smörgåsbord av nya handlingsstrategier som du kan lägga till din redan framgångsrika huvudstrategi. Detta gör dig mer flexibel att möta olika krav i din arbetssituation.