Våra tjänster

Vi erbjuder tre olika paket: en halvdags-workshop, en heldags-workshop samt doktorandpaketet med åtta tillfällen som sträcker sig över en hel termin.
1. Akademisk produktivitet (halvdag)

Workshopen förser dig med en verktygslåda för ökad akademisk produktivitet.

Bakgrunden till workshopen är att vi ofta fokuserar på vad/innehållet i vårt arbete, men ibland kan vi glömma bort att uppmärksamma vår egen arbetsprocess, eller hur vi jobbar, tänker och agerar. Samtidigt är processen central för att slutföra vårt arbete i tid och må bra längs vägen. Mer specifikt kommer du lära dig tre akademiska produktivitetsverktyg – 80/20 principen; slutproduktsfokus, och unitmetoden – och tillämpa dem på din egen arbetssituation. Du får alltså:

• Testa nya produktivitetsverktyg som är enkla att implementera och har stor effekt
• Ökad känsla av upplevd och faktisk kontroll genom praktiska produktivitetsverktyg
• Utbyte av erfarenheter och goda exempel mellan deltagarna

Ökade min produktivitet mycket och kände mig mycket mer nöjd med mig själv och mitt arbete
– Doktorand, Lunds universitet

Läs mer om halvdagen här
2. Akademisk produktivitet och stresshantering (heldag)

Konferens som ger dig alternativa handlingsstrategier.

Som individer har vi ofta en huvudstrategi, eller ett visst sätt att tänka och agera, som vi använder för att hantera en mängd olika situationer. Ofta fungerar vår huvudstrategi väl men när vi möter nya situationer kanske vi behöver en större variation av strategier.

Konferensen syftar därför till att ge dig nya strategier som är tillämpbara på din arbetssituation. Vi går igenom produktivitetsverktygen som beskrivs under ”Verktygslåda för ökad akademisk produktivitet”. Om deltagarna redan tagit del av denna workshop behandlar vi istället produktivitetsverktyg som består av att sätta mål och utvärdera dessa liksom en matris för att prioritera. Vi kombinerar detta med stresshantering och besvarar frågor som; vad är stress och vilka faktorer till stress finns i den akademiska miljön? Vad är automatiska tankar, t ex kring perfektion, och hur påverkar de mig? Vilken strategi är mest användbar för att bemöta automatiska tankar?

Teori varvas med praktiska övningar i mindre grupper under konferensen.

Jag är överraskad över att så få kursgånger kan sätta igång så mycket både individuellt och kollektivt…och jag är glad för att jag fick möjlighet att gå kursen så tidigt i min forskarutbildning
– Doktorand, Lunds universitet

Läs mer om heldagen här

3. Doktorandpaketet (en termin)

Doktorandpaketet hjälper dig att bli klar i tid och må bra på vägen. Vi arbetar tillsammans med omkring 8 doktorander i varje grupp. Doktorandpaketet som består av 8 tillfällen sträcker sig över en termin och innehåller tre integrerade delar:

• Workshops om produktivitets- och stresshanteringsverktyg
• Individuella samtal om din arbetssituation och dina mål
• Hemuppgifter där du testar och utvärderar de nya verktygen

Jag har lärt mig att hantera mina egna högt ställda krav, vilket har gjort mig tryggare i min egen roll på min institution.
– Doktorand, Lunds universitet

Läs mer om Doktorandpaketet här