Finish On Time – vår vision och mission

Vi vill hjälpa doktorander, postdocs, och andra akademiker att bli klara med sitt akademiska arbete i tid och må bra på vägen. Vi gör detta genom att ge kurser i akademisk produktivitet och förebyggande stresshantering.

Finish On Time har gett kurser vid landets stora universitet såsom Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, LTH, KTH, och Luleå Tekniska högskola samt givit workshops vid University of California, Berkeley och för Fulbright stipendiater i Stockholm. Över 1000 doktorander, handledare, professorer och forskare har deltagit i våra konferenser och seminarier. Verktygen bygger på kunskap från University of California, Berkeley, management consulting, och stressforskning. Workshops har även getts till andra yrkesgrupper inom näringslivet, ideella organisationer och fackförbund och spridits internationellt (USA, England, Irland, Norge).


Om våra utbildare

Åsa Burman

Åsa Burman

Åsa Burman är docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och disputerade vid Lunds universitet. Hon specialiserar sig på social ontologi i sin forskning, och brinner för pedagogisk utveckling. Hon har tidigare arbetat som managementkonsult på McKinsey & Company och varit Fulbright-stipendiat vid University of California, Berkeley där hon även fick upp ögonen för praktiskt avhandlingsskrivande. Hon är grundare för Finish On Time samt författare till boken: Bli klar i tid och må bra på vägen: Handbok för doktorander (Natur & Kultur 2017). Hon är även författare till boken Nonideal social ontology: The power view. New York: Oxford University Press (kommande).


Henrik Levinsson

Henrik Levinsson

Henrik Levinsson är fil. dr. och lektor i psykologi vid Lunds universitet. Hans forskning berör autonomi och befinner sig i gränslandet mellan psykologi, filosofi och medicin. Henrik har ett genuint intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete och 2010 erhöll han pedagogiskt pris för bäste föreläsare och utsågs 2012 till Qualified Teaching Practitioner (QTP) av Pedagogiska akademin vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund. Henrik undervisar för närvarande på psykologprogrammet samt har undervisat på doktorandnivå och föreläser även regelbundet utanför akademin.


Linde Lindkvist

Linde Lindkvist

Linde Lindkvist är fil. dr. och lektor i mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan i Stockholm samt postdoktor vid Uppsala Universitet. I sin forskning intresserar han sig främst för frågor som rör de mänskliga rättigheternas historia, barns rättigheter och religionsfrihet. Hans avhandling från Lunds universitet handlar om tillkomsten av religionsfrihetsartikeln i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 har bland annat belönats med Oscar II:s pris för bästa humanistiska avhandling vid Lunds universitet. En reviderad version av avhandlingen publicerades av Cambridge University Press, 2017. I sitt pågående postdok-projekt studerar Linde tillkomsten av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989. Under sin avhandlingstid kom Linde i kontakt med Finish on Time och har sedan dess ett brinnande intresse för hur forskningsprocesser kan göras mer effektiva och lustfyllda.


Jenny Rickardsson

Jenny Rickardsson

Jenny Rickardsson är fil. dr. och leg. psykolog med tyngdpunkten på B:et i KBT, kognitiv beteendeterapi. Hennes erfarenhet sträcker sig från kliniskt arbete med barn och vuxna till undervisning om psykologi samt journalistik. Jenny arbetar på Karolinska universitetssjukhuset och hennes forskningsområde är digital behandling med Acceptance and Commitment Therapy. Tidigare arbetade Jenny som journalist och hon drivs fortfarande av lusten att förmedla spännande och viktig psykologisk kunskap på ett begripligt och användbart sätt. Hon är författare till boken Jag tror jag måste prata med någon: En guide till terapi (Natur&Kultur 2014).
(Foto: Martin Runeborg)


Miriam Thegel

Miriam Thegel

Miriam Thegel är fil. dr. i romanska språk, med inriktning på spansk språkvetenskap, och anställd som postdoktor vid Uppsala universitet. Hennes nuvarande forskningsprojekt är knutet till KU Leuven i Belgien och handlar om språkförändring och hur verb som ligger nära varandra i betydelse konkurrerar och interagerar med varandra. Miriams forskningsintressen rör framför allt semantik och grammatikalisering men utöver dem har hon ett djupt engagemang för undervisningsfrågor. Hon har bl.a. fått pedagogiska utvecklingsmedel för att starta ett mentorsprogram på Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet och även varit ledare för ett projekt i lärarauskultation. Hon kom i kontakt med Finish on Time åren 2015–16 och deltog i workshops för doktorander vid Uppsala universitet. Miriam har sedan dess arbetat med teknikerna och delat med sig av sina tankar och erfarenheter i boken Bli klar i tid och må bra på vägen.


Katarina Mårtensson

Katarina Mårtensson

Katarina Mårtensson är fil.dr i högskolepedagogisk utveckling och arbetar som universitetslektor vid Lunds universitet. Hon har ett genuint intresse och engagemang för pedagogiska frågor. Katarina har under de senaste 20 åren arbetat med pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Genom exempelvis workshops och kurser för doktorander, lärare, handledare, ledare och annan undervisande personal från hela universitetet ger hon stöd i arbetet att utveckla undervisning och utbildning. Katarinas forskning rör bland annat kollegialitet, professionell utveckling och ledarskap och hon har redaktörserfarenhet från flera internationella tidskrifter. Hon använder själv kontinuerligt slutproduktfokus, unit-metoden, veckoscheman och bearbetning av prestationskrav för att effektivisera sitt arbete och samtidigt må bra.


Susanna Johansson

Susanna Johansson

Susanna Johansson är legitimerad psykolog från Stockholms universitet med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon arbetar också som psykolog och psykologchef på WeMind. Susanna har bred erfarenhet av kliniskt arbete med vuxna, par och barn. Hon möter ofta klienter med problem såsom perfektionism, oro/ångest och stress och brinner för att hjälpa människor att ta steg mot förändring. Susanna har tidigare studerat genusvetenskap vid Stockholms universitet, vilket gett henne verktyg att analysera och förstå situationer utifrån strukturella faktorer. Susanna har tillsammans med psykolog Ulrike Braun skrivit boken PMS! Få hjälp med KBT. (Lind & Co, 2018). Boken kom till utifrån en vilja att hjälpa kvinnor att må bättre hela månaden och utifrån en önskan att göra psykologisk kunskap tillgänglig för flera.


Caroline Uggla

Caroline Uggla

Caroline Uggla är fil. dr i evolutionärantropologi (University College, London). Hon arbetar nu som forskare i demografi vid SUDA, Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet samt Åbo Akademi. Caroline arbetar i ett antal forskningsprojekt som använder svensk och finsk registerdata för att studera bland annat mönster i familjebildning och partnerval, samt dess konsekvenser. Efter att ha läst Finish on Time blev Caroline tagen av metoderna och brinner för att de ska nå så många som möjligt. Hon använder sig dagligen av unit-metoden och 80/20-principen för att må bra och för att få tid till sina olika projekt. Caroline är också passionerad kring akademiskt skrivande och att kontinuerligt utveckla vår kunskap inte bara kring vad vi skriver, men också hur vi gör det.


Johanna Clausen Ekefjärd

Johanna Clausen Ekefjärd

Johanna Clausen Ekefjärd är leg. psykolog (KBT inriktning) och specialiserad på stress. Förutom sina erfarenheter av att arbeta med doktorander och stresshantering inom ramen för Finish On Time så har hon deltagit i ett stort forskningsprojekt vid Lunds universitet om stress samt arbetat som coach för doktorander vid Alnarps lantbruksuniversitet under fem års tid. Hon har arbetat som psykolog på Previa och vid Lunds universitet, och numera arbetar hon inom allmänpsykiatrin.

 

 

 

 


 

Några fler ord om vår bakgrund

 

Om jag bara vetat detta när jag började doktorera …

Två gånger har jag sagt meningen – om jag bara vetat detta när jag började doktorera – högt för mig själv.

Första gången var en tidig lördag morgon när 100 förväntansfulla doktorander samlats till ett föredrag om praktiska tekniker för att skriva en avhandling. Efter tre timmar kände jag att min avhandlingsupplevelse radikalt förändrats genom tekniker som 80/20 principen, arbeta intensivt under kortare tid, och ta ledigt på helgerna för återhämtning. Teknikerna gav så stor effekt att jag sökte upp utbildningsledaren för privata sessioner. Det här var vid början av tredje året av mitt avhandlingsarbete och jag hade gärna velat använda teknikerna ännu tidigare…

Den andra gången var när mina projektledare vid managementkonsultfirman lärde mig att fokusera på slutprodukten genom olika tekniker. Tänk om jag redan vid starten av min doktorandtjänst hade gjort just detta…

Erfarenheterna resulterade i det nya konceptet Finish On Time som hjälper doktorander att bli klara med sin avhandling i tid och må bra på vägen.

Vi vill sprida kunskapen om teknikerna till dig och dina doktorandkolleger så att ni istället säger: vad glad jag är att jag fick veta detta just när jag började doktorera!

/Åsa

 


 

Om krav–kontroll–stöd-modellen

Vad kan jag som psykolog ge doktorander för hjälp? Jag kan ju inget om deras ämnesområde! Tvivlande tankar på sig själv har alla, jag hade definitivt det när jag började som coach för doktorander vid Alnarps Lantbruksuniversitet.

Fem år, och många givande och roliga möten senare, kunde jag konstatera följande: vad jag kunde bidra med inom stresshantering och beteendeförändring var ett viktigt komplement till traditionell handledning och forskargrupper. Mina erfarenheter från möten med doktorander öppnade ett eget intresse för att forska kring stress och stresshantering vilket jag sedan fortsatte med.

För att en arbetssituation ska vara intressant men ändå rimlig i sitt omfång behövs det en bra balans mellan krav, kontroll och stöd. Många doktoranders arbetssituation präglas tyvärr av för stora eller otydliga krav, liten kontroll och bristande stöd, vilket är en grogrund för stress. I Finish On Time hjälper vi dig med hur du kan arbeta aktivt med just krav-kontroll-stöd och därmed påverka din arbetssituation i positiv riktning. Vi arbetar både med beteendeförändring och förändring av tankar så att du mår bra under avhandlingsskrivandet!

/Johanna