NyheterIntresset för Handboken för doktorander har inneburit nya samarbeten

Postat av Jan 23, 2018 i Nyheter

Intresset för Handboken för doktorander har inneburit nya samarbeten

Sedan Handboken för doktorander kom ut i januari har fler universitet och högskolor fått upp ögonen för de produktivitets- och stresshanteringstekniker som vi vill sprida till landets akademiker. Vi är väldigt glada över våra nya kunder och samarbeten under året: Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Jönköping University, Södertörns högskola och Umeå universitet.

Ett stort och varmt grattis till vår deltagare Henrik Andersson som disputerat

Postat av Apr 11, 2017 i Nyheter

Ett stort och varmt grattis till vår deltagare Henrik Andersson som disputerat

Henrik Andersson disputerade i praktisk filosofi den 25 mars 2017 på avhandlingen How it all relates: Exploring the space of value comparisons.
Opponent var professor Erik Carlson, Uppsala universitet.

Du kan läsa Henrik Anderssons avhandling här >

Så här glad var Henrik under disputationsdagen och vi stämmer in i hurra-ropen!

Stort grattis Henrik önskar Åsa och Johanna!

Ett stort grattis till Filosofie Doktor Adam Brenthel

Postat av Feb 5, 2017 i Nyheter

Vi vill gratulera Adam Brenthel som försvarade sin avhandling den 20 maj 2016. Avhandlingens titel: The Drowning world: The visual culture of climate change. Opponent var professor Joanna Zylinska.

Du kan läsa mer om Adam Brenthels forskning här: http://www.kultur.lu.se/person/AdamBrenthel/

Ett stort och varmt grattis till Adam!

önskar Åsa & Johanna

Ett stort och varmt grattis till vår deltagare Maria Simonsen som nu är Fil. Dr.

Postat av Jan 23, 2017 i Nyheter

Ett stort och varmt grattis till vår deltagare Maria Simonsen som nu är Fil. Dr.

Maria Simonsen försvarade sin avhandling med titeln: Den skandinaviske encyklopædi. Udgivelse og udformning af Nordisk familjebok og Salmonsens Konversationsleksikon i december 2016. Opponent var Gunnel Furuland från Uppsala universitet. Ett stort och varmt grattis till Maria från Åsa och Johanna!

Maria Simonsen forskar vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet inom ämnet Bok- och bibliotekshistoria. Du kan läsa mer om Simonsens forskning här: http://www.kultur.lu.se/person/MariaSimonsen