Våra kunder

Vi är väldigt glada över att ha många av Sveriges stora universitet och högskolor som våra kunder, exempelvis Luleå tekniska universitet i norr och Lunds universitet och Malmö universitet i söder. Vi har även ett mångårigt samarbete med andra organisationer inom universitetsvärlden såsom Fackförbundet ST och organisationen Wings vid Lunds universitet.

By using a new set of tools, I will be able to finish my dissertation in the planned remaining 8 months, which I previously thought would be impossible
– Doktorand KTH

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationella kunder

 

 


Samarbetspartners

Doktorandpaketet är testat och utformat i nära samarbete med doktorander vid University of California, Berkeley, Lunds universitet, och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Det var den svenska Fulbrightkommissionen som gjorde det möjligt för Åsa Burman att spendera två år av forskarutbildningen vid Berkeley och det var också här idén till Doktorandpaketet föddes. Vi har samarbetat med Fulbrightkommissionen för att ge stipendiaterna tillgång till dessa verktyg.

Åsa provides an encouraging atmosphere and a great set of suggestions about how to become a highly effective and less stressed-out dissertation writer
– Dean Krouk, doktorand, Scandinavian Studies, University of California, Berkeley