Befäst verktygen för maximal effekt

Mellan våra workshops testar och utvärderar du de nya avhandlings- och stresshanteringsverktygen för att se vilken effekt de ger på ditt avhandlingsarbete och mående. Resultatet av hemuppgifterna utvärderas sedan i grupp för att ge varandra stöd, nya infallsvinklar, och för att befästa de nya arbetssätten. Doktorander som går kursen nu berättar att de fått mycket god effekt av de nya verktygen både för sitt eget arbete och i diskussion med sin handledare.