Finish on time

– The Doctoral Student Handbook

The popular method now in English!
The book provides you with effectiveness and stress management techniques to finish your dissertation on time and feel good along the way.

You will learn about units, the weekly schedule and the 80/20 principle, and apply these concepts to your own work situation. These effectiveness techniques are closely connected to stress management techniques: the demand-control-support model both explains causes of stress in the academic environment and supports you in shifting from negative stress to positive stress.

Click here to buy the book

Bli klar i tid och må bra på vägen

– handbok för doktorander

Vår metod på svenska i bokform
Att doktorera är en dröm för många – men det är också ett ensamt och stressigt arbete. Bland Sveriges 17 000 doktorander är sjukskrivningstalen höga och avhandlingsarbetet tar ofta längre tid än planerat.

I denna handbok för doktorander presenteras handfasta tekniker och förhållningssätt som ger hjälp med både akademisk produktivitet och stresshantering. Genom att kombinera produktivitetstekniker från University of California, Berkeley och näringslivet med stressforskning vill Åsa Burman ge fler doktorander möjlighet att bli klara med sina avhandlingar i tid – och må bra på vägen.

För mig har det haft en oerhörd inverkan på min vardag. Jag får mer gjort på min arbetstid och behöver inte längre jobba kvällar eller helger.

– Doktorand om att använda teknikerna i boken

Klicka här för att provläsa i boken >

Vill du köpa boken på svenska? Klicka här