Ny avhandling om psykosocial arbetsmiljö som relaterar till krav-kontroll-stöd-modellen

Ny avhandling om psykosocial arbetsmiljö och utmattningssyndrom Höga krav, låg kontroll och en otrygg anställning ökar risken för att bli utbränd, särskilt för kvinnor. Att uppleva kontroll i arbetet och ha personliga anpassningsstrategier underlättar en återgång till arbetet, dock påverkas båda dessa faktorer av arbetsplatsens ledarskap och kultur. Dessa resultat presenteras i en...
read more

Vi besöker HTDR vid Lunds universitet den 8/11

Vi är glada över att ha fått en förfrågan om att komma och prata med doktoranderna vid humanistisk-teologiska doktorandrådet i november, och ser fram emot ett spännande möte! Tvärvetenskapliga grupper Under höstterminen arbetar vi tillsammans med tre grupper inom humaniora och samhällsvetenskap inom ramen för Doktorandpaketet.
read more