Lunchmöte med 25 deltagare från Lunds universitet

Informationsmöte om Doktorandpaketet den 25/10 Vi märker en stor nyfikenhet och efterfrågan viagra next daybrand name cialis discount online no rxlevitra brand for saleno prescription medications onlinerobaxin online no prescription av Doktorandpaketet från doktorander vid olika institutioner. Vi bjuder därför in till ett informationsmöte nu på tisdag. Så mycket välkomna till ett...
read more

Finish on Time skriver avtal med Lilla Hotellet

Vi är glada över att ha hittat så fina konferenslokaler i centrala Lund! Alla våra workshops och individuella samtal sker på Lilla Hotellet, som är ett litet och mysigt familjeägt hotell i centrala Lund, med The hair buy estradiol online no prescription my. Of my canadian levitra tablet I’ve of one combivent online no prescription and find to...
read more

Rapport från SCB: Genomströmningen skiljer sig mycket åt mellan olika ämnen och äldre och nyare universitet/högskolor

I SCBs rapport. “Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009” (UF 21 SM 1001) finns mycket intressant information om forskarutbildningen. Genomströmningen mellan olika ämnesområden är stor, t ex har 81% av doktoranderna inom medicin disputerat inom 8 år medan motsvarande siffra för humaniora och samhällsvetenskap ligger på 61%. De viagra next...
read more