Grattis Jenny till doktorsexamen!

Vi vill gratulera vår utbildningsledare Jenny Rickardsson som nyligen disputerade på avhandlingen Make friends with your pain monster. Internet-delivered acceptance- and value-based exposure in chronic pain – model and treatment vid Karolinska Institutet. Syftet med forskningen som presenteras i avhandlingen var att utveckla en effektiv internetbaserad behandling för vuxna med kronisk smärtproblematik. Behandlingen bygger på ACT (Acceptance and Commitment therapy).

Ett stort och varmt grattis till Jenny!

We would like to congratulate our workshop leader Jenny Rickardsson who recently defended her dissertation Make friends with your pain monster. Internet-delivered acceptance- and value-based exposure in chronic pain – model and treatment at Karolinska Institutet. The aim of the research presented in the dissertation was to develop an effective internet-based treatment for adults with chronic pain problems. The treatment is based on ACT (Acceptance and Commitment therapy).

Big and warm congratulations to Jenny!