Workshop i Uppsala den 2 september samt i Stockholm den 20 september

Förra fredagen var vi i Uppsala och träffade en grupp doktorander från Språkvetenskapliga fakulteten som hade arbetat intensivt med de nya arbetsmetoderna och delade med sig av sina erfarenheter.

Den 20 september håller jag en halvdags-workshop i Fackförbundets STs regi för 30 doktorander vid Stockholms universitet. Det har varit stort intresse för denna workshop som nu är fullbokad.