Vi gratulerar vår deltagare Åsa Harvard Maare till doktorstiteln!

 

Åsa Harvard Maare försvarade sin avhandling Designing for Peer Learning: Mathematics, Games, and Peer Groups in Leisure-time Centers i december 2015, vid avdelningen för kognitionsforskning, Filosofiska institutionen, vid Lunds universitet. Opponent var Sune Vork Steffensen.

Ett stort och varmt grattis önskar vi Åsa, både till disputationen och till jobbet som universitetslektor vid Malmö Högskola!