Ett varmt grattis till vår deltagare Kristina Borgström som disputerat

Ett stort och varmt grattis önskar vi doktor Kristina Borgström. Hon disputerade i januari i år på en avhandling med titeln: Word Learning in the Developing Brain: ERP Dynamics of Learning Word-Object Associations 

Opponent var Jessica Horst, från University of Sussex.

Vi önskar Kristina lycka till med den fortsatta karriären!