Ett stort och varmt grattis till doktor Patrizio Lo Presti

Vi vill varmt gratulera vår deltagare Patrizio Lo Presti som under februari 2016 disputerade i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Patrizios avhandling behandlar sociala normer och har titeln: Norms in social interaction: Semantic, epistemic, and dynamic. Opponent var Dr. Julian D Kiverstein.

 

Du finner Patrizios avhandling här: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8507025&fileOId=8507027