Fritz-Anton Fritzson disputerade 2014 och vi önskar ett varmt grattis till doktorstiteln!

Vi vill också passa på att skicka många stora grattishälsningar till doktor Fritz-Anton Fritzson som disputerade i praktisk filosofi 2014 på en avhandling med titeln: “Value Grounded on Attitudes – Subjectivism in Value Theory”

Avhandlingen är ett bidrag till den delen av filosofin som undersöker värde och värderingar och handlade specifikt om hur den subjektivistiska ståndpunkten inom värdeteorin skall förstås.

Du kan läsa mer om avhandlingen och pågående forskning här: http://www.fil.lu.se/person/FritzAntonFritzson