Ett stort och varmt grattis till vår deltagare Henrik Thorén som nyligen disputerat!

Henrik Thorén försvarade sin avhandling The Hammer and the Nail: Interdisciplinarity and Problem Solving in Sustainability Science.

Henrik har arbetat tvärvetenskapligt och bidragit till både hållbarhetsforskningen och teoretisk filosofi på ett imponerande sätt. Opponent på disputationen var professor Matti Sintonen.

Vi vill passa på att återigen gratulera Henrik till doktorstiteln och önska ett varmt lycka till i framtiden!

Du kan läsa mer om Henriks forskning här: http://www.lu.se/lup/publication/5047237