Ett stort och varmt grattis till Linde Lindkvist som disputerat i Mänskliga Rättighetsstudier!

Vår deltagare Linde Lindkvist är den första doktoranden i Sverige som disputerat inom ämnet Mänskliga Rättighetsstudier (Human Rights Studies).

Linde Lindkvist disputerade i december på avhandlingen Shrines and Souls. I avhandlingen Shrines and Souls (2014) behandlas tillkomsten av religionsfrihetsartikeln i FN:s Allmänna förklaring från 1948. Opponenten var Samuel Moyn från NYU.

Ett varmt grattis till Linde till en lysande avhandling och disputation!