Ny rapport från fackförbundet ST om forskarutbildades erfarenheter utanför högskolan

Fackförbundet ST och utredare Inger Ehn Knobblock presenterar en intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan. Rapporten heter: Disputerad – och sen då?

Från STs hemsida:

“För drygt tio år sedan inledde Fackförbundet ST och TCO en serie undersökningar för att skaffa kunskap om de forskarutbildades villkor och erfarenheter. Resultatet av den senaste undersökningen Hur mår doktoranden? fick oss att börja fundera över varför många doktorander uppenbarligen vill lämna högskolesektorn efter examen och vilka slags jobb som väntar på dem utanför akademin.

I den här rapporten har vi mött disputerade som valt att göra karriär utanför universitetsvärlden. Fler och fler av dem som idag påbörjar en forskarutbildning beräknas lämna universitetet och söka sig till andra sektorer för att jobba där. Därför att det viktigt att skaffa kunskap om hur arbetssituationen ser ut för dem som lämnar forskarbanan.”