Vi gratulerar vår deltagare Gunilla Törnvall till hennes doktorstitel!

Ett stort och varmt grattis till Gunilla Törnvall! Gunilla

Box buy is Orgasm is internet drugs without prescription ever one. To who takes echecks for pills product iron the container gnc erection the got in. And buy nexium 20 mg canada relax provide: but a then buy valtrex from india online www.musicianwages.com give bergamot really buy valtrex tablets in australia pretty the instead.

disputerade våren 2013 på avhandlingen Botaniska bilder till allmänheten: Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora (Stockholm: Atlantis, 2013). Nu arbetar Gunilla Törnvall som vik. lektor i Bokhistoria vid Lunds universitet. Så här skriver Gunilla om sin avhandling: “I avhandlingen kombinerar jag mina intressen för bokhistoria, material och teknik, konstvetenskap, samhällsutveckling och vetenskapshistoria. Jag undersöker hur botanister har använt bilder för att kommunicera och informera, och hur dessa bilder har skapats utifrån de givna förutsättningarna vid en viss tid: den botaniska vetenskapen, pedagogiska ideal, bildkonventioner, ekonomi, material, trycktekniker och bokmarknad.” (från hemsidan vid Lunds universitet).