Vi gratulerar vår deltagare Eric Brandstedt som nyligen disputerat – stort grattis!

Eric Brandstedt är nu doktor i praktisk filosofi. Hans avhandling behandlar klimaträttvisa med titeln:  The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change.

Nedan följer en populärvetenskaplig sammanfattning av Erics avhandling.

 

 

Hållbar utveckling eller ingen utveckling alls!

Dessa tider av annalkande klimatförändringar kräver att samhällen radikalt förändrar strävan efter utveckling. Många av dagens aktiviteter bidrar till en global uppvärmning som över tid kommer att skada och döda människor, djur och natur om inget görs. Om vi kritiskt reflekterar kring vår roll som handlande och planerande människor presenterar sig slutsatsen att vi måste omvärdera vår syn på utveckling. Det är inte meningsfullt att investera i framtiden utan att anta vissa försiktighetsåtgärder som skyddar mot eller åtminstone mildrar effekterna av klimatförändringar. Med en sådan utgångspunkt kan vi motivera klimatpolitik på ett jordnära och handlingsinriktat sätt och därmed undkomma den politiska låsning som annars kännetecknar den globala politiska diskussionen kring klimatförändringarna.
I denna avhandling argumenterar jag för en ansats till ”klimaträttvisa”, d.v.s. hur ansvaret för att göra något åt klimatförändringarna bör fördelas, som bygger på vida spridda och accepterade antaganden. Till skillnad från många alternativa ansatser, som varit frånkopplade från den konkreta problematiken, menar jag att vi bör ta vår utgångspunkt i faktiskt omfamnade omdömen som är relevanta i förhållande till klimatförändringarna. Utifrån dessa argumenterar jag att vi kommer kunna finna stöd för vissa slutsatser om hur klimatförändringarna bör bemötas. Vi bör inte äventyra tillgodoseendet av framtida personers grundläggande behov i vår strävan efter förbättring. Vi bör inte heller presentera lösningsförslag som riskerar att undergräva den legitima strävan efter att tillgodose grundläggande behov här och nu världen över. Dessutom ger oss denna kritiska granskning en mer generell idé om att utvecklingsprojekt förutsätter att vi förhåller oss till vissa gränser.

Eric Brandstedt
Filosofiska institutionen
Lunds universitet