Finish On Time figurerar i senaste numret av LUM

Hon hjälper doktorander att skriva klart i tid

Åsa Burman kämpade liksom många humanister ganska ensam med sin avhandling i filosofi. Nu hjälper hon andra doktorander att bli klara i tid – och att må bättre på vägen dit.
– Men jag hade aldrig förverkligat den här idén utan mina erfarenheter som konsult i näringslivet och av praktiskt avhandlingsskrivande i Berkeley, säger hon.

Asa BurmanÅsa Burman driver företaget Finish On Time, som går ut på att ge doktorander reskap som hjälper dem att skriva klart sin avhandling i tid. Foto: Gunnar Menander

Åsa Burmans utbildningsföretag heter Finish On Time och är ett exempel på social innovation. Hon driver företaget på deltid tillsammans med psykologen Johanna Clausen Ekefjärd. Båda jobbar också vid Lunds universitet – Åsa som vikarierande lektor vid avdelningen för mänskliga rättigheter på Historiska institutionen, Johanna som forskare vid Medicinska fakulteten.

Många doktorander har svårt att bli klara inom utsatt tid, genomströmningen är relativt sett låg inom humaniora, samhällsvetenskap och teknik. Doktoranderna är också ofta stressade vilket leder till sjukskrivningar, särskilt bland kvinnliga humanister.

Finish On Time erbjuder en terminslång kurs som ska råda bot på det här. Johanna Clausen Ekefjärd lär ut stresshantering medan Åsa Burman bidrar med bl.a. erfarenhet från näringslivet och Berkeley.

Efter doktorsexamen i Lund 2007 arbetade hon ett par år som managementkonsult på ett globalt strategiföretag i Köpenhamn.

– Jag lärde mig hur man leder projekt, bryter ner uppdraget i delar och sätter upp mål.

”Det här skulle jag ha kunnat när jag doktorerade” tänkte hon då, då hade det gått lättare. Modellerna från näringslivet kan dock inte kopieras rakt av; forskningen skiljer sig för mycket från andra processer, den är mer kreativ och handlar om att söka ny kunskap, insåg hon efterhand. Men på University of California i Berkeley, där hon vistats i flera längre perioder, förstod hon hur man kunde anpassa näringslivets projekttänk till akademin.

I USA är det vanligt med stöd till doktorander i praktiska strategier och tekniker för hur man skriver en avhandling och Åsa Burman arbetade tillsammans med en äldre pensionerad lärare, som under mer än trettio år hjälpt doktorander i forskarprocessen.

– Det vanliga är att man lägger all kraft på vad forskningen ska handla om. Den här Berkeley-läraren flyttade fokus till hur man doktorerar och själva resan till målet, den färdiga avhandlingen. Det kunde handla om hur man planerar sin dag, strukturerar arbetet och sätter delmål för att nå ända fram – lite som i näringslivets projektupplägg. Det blev en aha-upplevelse för mig, en nyckel till att lyckas i forskarstudierna.

På Berkeley var det också självklart att filosofer var intressanta för näringslivet och många gick till höga poster.

– Det var förmågan att tänka logiskt och bena upp komplexa problem som var eftertraktad. För mig blev det en inspiration och det var därför ett mindre steg för mig att efter examen jobba som konsult i näringslivet.

När Åsa Burman efter några år återvände till Lunds universitet ville hon gärna dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa doktorander. Hittills har Finish On Time utbildat drygt femtio doktorander, huvudsakligen inom humaniora, där ensamarbete är vanligast.

– Kursen bryter ensamheten, doktoranderna får ett forum. De får hemuppgifter som de ska lösa tillsammans och ändrar sitt sätt att arbeta, säger Åsa Burman.

Kursen innebär mer styrning och fokus. Frågan är om det inte riskerar att hämma kreativiteten. Nej, tydligare ramar gör det ofta enklare att vara kreativ och bli klar, tror Åsa Burman.

Men är det inte akademins eget ansvar att skapa goda villkor för doktoranderna – den här kursen ges ju på konsultbasis utanför universitetet?

– Universitetet har många duktiga och engagerade handledare – flera inom humaniora har gått vår kurs och metoden sprider sig. Det är vi glada för. Målet är att förbättra arbetsmiljön, frigöra innovationskraft och få effekter på en övergripande nivå, säger Åsa Burman.

Britta Collberg