Varmt grattis till vår deltagare David Larsson Heidenblad som disputerat!

 

David Larsson Heidenblad disputerade nyligen i historia på avhandlingen Vårt eget fel: moralisk kausalitet som tankefigur från 00-talets klimatlarm till förmoderna syndastraffsföreställningar.

Här finner du Davids avhandling: http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=heidenblad Ett stort och varmt grattis David önskar Johanna och Åsa!