Ny rapport om doktoranders arbetsmiljö

Fackförbundet ST har tillsammans med TCO och Sveriges förenade studentkårer tagit fram en ny rapport “Hur mår

doktoranden?” om doktoranders arbetsmiljö som är av stort intresse. Rapporten finns i länklistan eller här: http://www.dataforum.org/aktuellt/nyhetsarkiv/sts-rapport-hur-mar-doktoranden-i-p3/