Vi välkomnar vår nya medarbetare Karin Lindblom!

Vi är mycket glada över att starta ett samarbete med Karin Lindblom på KBT-gruppen i Stockholm. Karin har gedigen erfarenhet som psykolog och att arbeta inom en universitetsmiljö, samt expertis inom stress och ohälsa. Karin skrev sin fil. licentiatavhandling om just stress och utbrändhet. “Utbrändhet i normalbefolkningen : arbets- och individfaktorers relation i utvecklingen mot eller återhämtning från utbrändhet” (2006) Vi ser under hösten fram emot att få ta del av Karins härliga energi, stora kunskap inom stressområdet, och hennes engagemang för att arbeta med doktorander. Karin Lindblom

kommer under hösten tillsammans med Åsa Burman leda Doktorandpaketet för en internationell grupp doktorander vid Lunds universitet.