Ny avhandling om psykosocial arbetsmiljö som relaterar till krav-kontroll-stöd-modellen

Ny avhandling om psykosocial arbetsmiljö och utmattningssyndrom

Höga krav, låg kontroll och en otrygg anställning ökar risken för att bli utbränd, särskilt för kvinnor. Att uppleva kontroll i arbetet och ha personliga anpassningsstrategier underlättar en återgång till arbetet, dock påverkas båda dessa faktorer av arbetsplatsens ledarskap och kultur. Dessa resultat presenteras i en färsk avhandling från Umeå universitet där Sofia Norlund, med hjälp av enkäter och intervjuer, har studerat sambanden mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer och utmattningssyndrom, samt återgång i arbete efter sjukskrivning med denna diagnos. Läs mer om avhandlingen på webben http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-47623