Vi besöker HTDR vid Lunds universitet den 8/11

Vi är glada över att ha fått en förfrågan om att komma och prata med doktoranderna vid humanistisk-teologiska doktorandrådet i november, och ser fram emot ett spännande möte!

Tvärvetenskapliga grupper

Under höstterminen arbetar vi tillsammans med tre grupper inom humaniora och samhällsvetenskap inom ramen för Doktorandpaketet.