VI HJÄLPER DOKTORANDER ATT MÅ BRA & BLI KLARA I TID
Vår metod ger dig verktyg att arbeta produktivt och ger dig energi i arbetet
Vårt doktorandpaket - workshops i grupp kombinerat med individuella sessioner.
Workshops

Upplevelsebaserat lärande

Våra workshops är en central del av Doktorandpaketet som hjälper dig att bli klar i tid och må bra på vägen. Vi lär ut praktiska avhandlings- och stresshanteringsverktyg som skapar


Läs mer
Individuella sessioner

Vad skulle du vilja ha hjälp med?

Syftet med de individuella sessionerna är att ringa in just din arbetssituation. Vi diskuterar den utifrån olika övningar där du också får möjlighet att tydliggöra dina prioriteringar och mål.


Läs mer
Hemuppgifter

Befäst verktygen för maximal effekt

Mellan våra workshops testar och utvärderar du de nya avhandlings- och stresshanteringsverktygen för att se vilken effekt de ger på ditt avhandlingsarbete och mående.


Läs mer